Het herroepingsrecht kan enkel worden ingeroepen als U via de website een aankoop heeft gedaan in de hoedanigheid van particuliere consument. Voor bedrijven gelden andere rechten.

Als consument heeft U het recht om zonder betaling van een boete (maar met mogelijks kosten ten laste van de consument zoals o.a. kosten voor terugzenden, ...) en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen die volgen op het sluiten van de overeenkomst van de verkoop af te zien. Hiervoor neemt u contact met ons op. De consument beschikt echter niet over het recht om van de aankoop af te zien: betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is, betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd, die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of beperkt houdbaar zijn, die geopend en/of gebruikt werden en/of waarvan de verzegeling werd verbroken.

De goederen dienen in de staat waarin ze ontvangen zijn teruggezonden worden binnen de 14 dagen na indienen van het herroepingsrecht formulier.

Meer informatie hierover kan U terugvinden op:https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/uw-rechten-afdwingen/uw-aankopen/een-aankoop-annuleren/wanneer-hebt-u-een-wettelijk/uw-herroepingsrecht-uitoefenen