GEBRUIKSVOORWAARDEN WWW.JAMBOCOLLECTIONS.COM

Bedankt voor het bezoeken van de Jambo Collections-website.

Deze website wordt beheerd door Jambo Collections, met maatschappelijke zetel te B-8200 Brugge, Barbesaenstraat 14, en met ondernemingsnummer BE 0892.339.127 (‘Jambo Collections’).

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website en alle webpagina's op deze website (gezamenlijk aangeduid als "de site").

Door de site te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met deze gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden vormen samen met het Privacybeleid, Disclaimer en Cookiebeleid de volledige overeenkomst tussen u en Jambo Collections met betrekking tot het gebruik van de Site.

Inhoud

De informatie op de site is uitsluitend voor informatieve doeleinden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Jambo Collections heeft alle redelijke zorg besteed om ervoor te zorgen dat alle informatie die beschikbaar is op de Site juist is, maar kan niet garanderen dat deze informatie vrij is van fouten.

De verstrekte informatie vormt geen aanbod van producten en / of diensten, tenzij uitdrukkelijk vermeld. Een dergelijke aanbieding is niet gericht op gebruikers die de site bezoeken, betreden of gebruiken vanuit andere rechtsgebieden dan die welke expliciet worden vermeld.

Aansprakelijkheid

Jambo Collections is, voor zover toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving, niet aansprakelijk voor directe of indirecte verliezen die voortvloeien uit het gebruik van de Site of de gegevens, informatie of materialen die op de Site beschikbaar zijn, ongeacht de wettelijke grond (contractueel of niet-contractueel ), en zelfs in geval van een ernstige fout.

Beschikbaarheid

Jambo Collections heeft alle redelijke zorg besteed om ervoor te zorgen dat de site continu beschikbaar is, behalve in geval van technische problemen. Jambo Collections is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen als gevolg van een onderbreking van de beschikbaarheid van de Site.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze site en alle materialen daarop (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en video's) worden beschermd door auteursrechten en / of andere intellectuele eigendomsrechten. Alle beschermde elementen zijn eigendom van Jambo Collections of zijn in licentie gegeven aan Jambo Collections.

Het is niet toegestaan ​​om zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming deze materialen te reproduceren (anders dan voor het normale gebruik van de Site), beschikbaar te stellen voor het publiek, aan te passen, te doorzoeken of te framen, geheel of gedeeltelijk.

Privacy

Persoonlijke gegevens die via de site aan ons worden verstrekt, worden alleen gebruikt in overeenstemming met ons "Privacybeleid".

Hyperlinks

De site kan links naar websites van derden bevatten. Deze links worden uitsluitend ter informatie en gemak aangeboden. Deze links geven niet aan dat Jambo Collections is geassocieerd met deze websites of hun eigenaren. Jambo Collections is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze websites van derden.

U mag niet linken naar de site zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. De rechtbanken van West-Vlaanderen, divisie Brugge zijn exclusief bevoegd voor de beslechting van geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden of het gebruik van de Site, onverminderd verplichte toepasselijke wetten die een andere bevoegde rechtbank aanwijzen.

Contact details

Voor meer informatie of suggesties kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres: Jambo Collections, B-8200 Brugge, Barbesaenstraat 14, of per e-mail op info@jambocollections.com

Informatie over online geschillen:

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR (platform voor geschillen). Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen kunnen oplossen.